کد مطلب: 182834
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۰۹
۴۰۰ دونده ماراتن از سراسر کشور امروز جمعه از اسکله تفریحی دامون در ۲ ماده ۱۵ و ۴۲ کیلومتر با هم به رقابت
 
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
دور دوم دو ماراتن جزیره کیش
منبع : خبرگزاری مهر