کد مطلب: 182907
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۲
مسافران نوروزی در نخستین روز از سال نو حضوری گسترده در ساحل بوشهر داشتند.
 
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
حضور مسافران نوروزی در ساحل بوشهر
منبع : خبرگزاری مهر