کد مطلب: 183686
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۳۵
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایران با برتری دو بر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید..
 
دو تیم فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در حال انجام تشریفات پیش از بازی هستند
بازیکنان تیم فوتبال گل گهر سیرجان در حال گرفتن عکس یادگاری پیش از دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان هستند
یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال استقبال از سعید الوههی سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان پیش از دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال ادای احترام به شهدای ارتش در کنار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش پیش از دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
بازیکنان تیم فوتبالپرسپولیس تهران در حال گرفتن عکس یادگاری پیش از دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان هستند
سروش رفیعی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از بازیکن تیم فوتبال گل گهر سیرجان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان
سعید الوههی سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان در حال راهنمایی بازیکنان تیم خود از کنار زمین مسابقه در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایران با برتری دو بر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.
عیسی آل کثیر مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال زدن ضربه به سمت دروازه تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایران با برتری دو بر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید
مسیح زاهدی بازیکن تیم فوتبال گل گهر سیرجان در حال عبور توپ از مقابل وحید امیری بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایران با برتری دو بر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایران با برتری دو بر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایران با برتری دو بر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.
دیدار تدیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایران با برتری دو بر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.یم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان
مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران پس از یه ثمر رساندن گل اول تیم خود از روی نقطه پنالتی در حال شادی با عیسی آل کثیر در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال شادی پس از به ثمر رسیدن گل اول تیم فوتبال پرسپولیس تهران توسط مهدی ترابی از رئی نقطه پنالتی در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان هستند
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال شادی پس از به ثمر رسیدن گل اول تیم فوتبال پرسپولیس تهران توسط مهدی ترابی از رئی نقطه پنالتی در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان هستند
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایران با برتری دو بر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید
سید وحید کاظمی داور مسابقه در حال دادن کارت زرد به مسیح زاهدی بازیکن تیم فوتبال گل گهر سیرجان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایران با برتری دو بر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید
عیسی آل کثیر مهاجم تیمم فوتبال پرسپولیس تهران در حال زدن ضربه به سمت دروازه تیم فوتبال گل گهر سیجان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
عیسی آل کثیر مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال زدن ضربه به سمت دروازه تیم فوتبال گل گهر سیجان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
عیسی آل کثیر مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل دوم تیم خود در مقابل تیم فوتبال گل گهر سیرجان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال اعتراض به سید وحید کاظمی داور مسابقه در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال اعتراض به سید وحید کاظمی داور مسابقه در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایران با برتری دو بر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایران با برتری دو بر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.
سید وحید کاظمی داور مسابقه در حال دادن کارت زرد به مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
وحید امیری بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبوذر توپ ازر بهنام برزای بازیکن تیم فوتبال گل گهر سیرجان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از بازیکن تیم فوتبال گل گهر سیرجان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایران با برتری دو بر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید
سید وحید کاظمی داور مسابقه در حال دادن کارت زرد به یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از بازیکن تیم فوتبال گل گهر سیرجان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
سعید صادقی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از بازیکن تیم فوتبال گل گهر سیرجان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان است
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایران با برتری دو بر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایران با برتری دو بر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.
منبع : خبرگزاری مهر