کد مطلب: 184257
 
تاریخ انتشار : جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۴
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و هوادار تهران در مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور با نتیجه سه یر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه دستگردی تهران به پایان رسید.
 
یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال گفتگو با پیشکسوتان رسانه های ورزشی پیش از دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
مهدی تاج رددس فدراسیون فوتبال ازپیشکسوتان رسانه های ورزشی پیش از دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران تجلیل کرد
ساکت الهامی سرمربی تیم فوتبال هوادار تهران در حال استقبال از یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران پیش از دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
دو تیم پرسپولیس تهران و هوادار تهران در حال انجام تشریفات پیش از دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران هستند
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال گرفتن عکس یادگاری پیش از دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران هستند
یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران حضور دارد
بازیکنان تیم فوتبال هوادار تهران در حال گرفتن عکس یادگاری پیش از دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران هستند
سعید صادقی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهراان در حال زدن ضربه به سمت دروازه تیم فوتبال هوادار تهران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
مسعود شجایی کاپیتان تیم فوتبال هوادار تهران در حال گفتگو با ساکت الهامی سرمربی تیم فوتبال هوادار تهران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
عیسی آل کثیر در حال عبور توپ از بازیکنان تیم فوتبال هوادار تهران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال هوادار تهران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال هوادار تهران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
سالک الهامی سرمربی تیم فوتبال هوادار تهران در حال اعتراض به علی صفایی داور مسابقه در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال شادی پس از به ثمر رسیدن گل اول تیم خود توسط ولسیانی ارزروی نقطه پنالتی در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران هستند
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال شادی پس از به ثمر رسیدن گل اول تیم خود توسط ولسیانی ارزروی نقطه پنالتی در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران هستند
عیسی آل کثیر در حال عبور توپ از مهدی عبدی بازیکن تیم فوتبال هوادار دردیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهرران است
سالک الهامی سرمربی تیم فوتبال هوادار تهران در حال اعتراض به علی صفایی داور مسابقه در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
حسین صادقی بازیکن تیم فوتبال هوادار تهران در حال عبور توپ از مهدی عبدی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
وحید امیری بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از بازیکنان تیم فوتبال هوادار تهران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال هوادار تهران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران حضور دارد
وحید امیری بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از بازیکنان تیم فوتبال هوادار تهران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال شادی پس از به ثمر رسیدن گل دوم تیم خود توسط وحید امیری در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران هستند
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال شادی پس از به ثمر رسیدن گل دوم تیم خود توسط وحید امیری در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران هستند
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و هوادار تهران در مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور با نتیجه سه یر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه دستگردی تهران به پایان رسید
سروش رفیعی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال زدن ضربه به سمت دروازه تیم فوتبال هوادار تهران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال اعتراض به علی صفایی داور مسابقه در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و هوادار تهران در مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور با نتیجه سه یر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه دستگردی تهران به پایان رسید
علی صفایی داور مسابقه در حال گفتگو با یحیی گلمحمدی سرمربیتیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
رضا عنایتی سرمربی تیم ملی امید ایران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران حضور دارد
مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال هوادار تهران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
عیسی آل کثیر در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل سوم تیم خود در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
ساکت الهامی سرمربی تیم فوتبال هوادار تهران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران حضور دارد
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و هوادار تهران در مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور با نتیجه سه یر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه دستگردی تهران به پایان رسید
عیسی آل کثیر در حال عبور توپ از مهدی عبدی بازیکن تیم فوتبال هوادار دردیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال هوادار تهران در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و هوادار تهران در مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور با نتیجه سه یر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه دستگردی تهران به پایان رسید
عیسی آل کثیر در حال زدن ضربه به سمت دروازه تیم فوتبال هوادار دردیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
عیسی آل کثیر در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل سوم تیم خود در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
عیسی آل کثیر در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل سوم تیم خود در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
عیسی آل کثیر در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل سوم تیم خود در دیدار تیم های پرسپولیس تهران و هوادار تهران است
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و هوادار تهران در مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور با نتیجه سه یر یک به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه دستگردی تهران به پایان رسید
منبع : خبرگزاری مهر