کد مطلب: 184580
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۴۲
حدود ۱۷۰ کشور توافق کردند که اولین پیش نویس آنچه را که می‌تواند اولین معاهده جهانی برای مهار آلودگی پلاستیکی تا پایان سال آینده باشد، تهیه کنند.
 
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
پلاستیک تهدیدی برای دریاها
منبع : خبرگزاری مهر