کد مطلب: 184723
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۵
به گزارش
 
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
مراسم گرامیداشت شهید الداغی در سبزوار
منبع : خبرگزاری مهر