کد مطلب: 184738
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۷
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید.
 
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
در این گزارش حال و هوای زائران ایرانی در حرم مطهر نبوی را در ایام حج تمتع مشاهده می کنید
منبع : خبرگزاری مهر