کد مطلب: 185114
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ تير ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۵۵
اولین مراسم کشوری تجلیل از پیشکسوتان زن در دفاع مقدس ۱۴ تیر ماه با حضور مسئولین و مردم البرز در هیئت انصارالامام رزمندگان کرج برگزار شد.
 
اولین مراسم کشوری تجلیل از پیشکسوتان زن در دفاع مقدس
اولین مراسم کشوری تجلیل از پیشکسوتان زن در دفاع مقدس
اولین مراسم کشوری تجلیل از پیشکسوتان زن در دفاع مقدس
اولین مراسم کشوری تجلیل از پیشکسوتان زن در دفاع مقدس
اولین مراسم کشوری تجلیل از پیشکسوتان زن در دفاع مقدس
اولین مراسم کشوری تجلیل از پیشکسوتان زن در دفاع مقدس
اولین مراسم کشوری تجلیل از پیشکسوتان زن در دفاع مقدس
اولین مراسم کشوری تجلیل از پیشکسوتان زن در دفاع مقدس
اولین مراسم کشوری تجلیل از پیشکسوتان زن در دفاع مقدس
اولین مراسم کشوری تجلیل از پیشکسوتان زن در دفاع مقدس
اولین مراسم کشوری تجلیل از پیشکسوتان زن در دفاع مقدس
اولین مراسم کشوری تجلیل از پیشکسوتان زن در دفاع مقدس
اولین مراسم کشوری تجلیل از پیشکسوتان زن در دفاع مقدس
اولین مراسم کشوری تجلیل از پیشکسوتان زن در دفاع مقدس
اولین مراسم کشوری تجلیل از پیشکسوتان زن در دفاع مقدس
منبع : خبرگزاری مهر