کد مطلب: 185157
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۶ تير ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۵
مردم تهران و محبان امیرالمومنین (
 
مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر
مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر
مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر
مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر
مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر
مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر
مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر
مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر
مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر
مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر
مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر
مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر
مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر
مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر
مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر
مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر
منبع : خبرگزاری مهر