کد مطلب: 186117
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۳۹
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در گذر فرهنگی چهارباغ عباسی برگزار شد. در این اجتماع سید علی اکبر محسنی سخنرانی کرد و سرود «علمدار منم» از سجاد محمدی در این اجتماع همخوانی شد.
 
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
اجتماع بزرگ دختران دهه هشتادی در اصفهان
منبع : خبرگزاری مهر