کد مطلب: 186919
 
تاریخ انتشار : شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۶
 
افتتاح شانزدهمین جشنواره آش ایرانی
افتتاح شانزدهمین جشنواره آش ایرانی
افتتاح شانزدهمین جشنواره آش ایرانی
افتتاح شانزدهمین جشنواره آش ایرانی
افتتاح شانزدهمین جشنواره آش ایرانی
افتتاح شانزدهمین جشنواره آش ایرانی
افتتاح شانزدهمین جشنواره آش ایرانی
افتتاح شانزدهمین جشنواره آش ایرانی
افتتاح شانزدهمین جشنواره آش ایرانی
افتتاح شانزدهمین جشنواره آش ایرانی
افتتاح شانزدهمین جشنواره آش ایرانی
افتتاح شانزدهمین جشنواره آش ایرانی
افتتاح شانزدهمین جشنواره آش ایرانی
منبع : خبرگزاری ايسنا