کد مطلب: 188002
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۳
 
شهرک نشینان سرزمین های اشغالی در اعتراض به نتانیاهو خواستار آتش بس و آزادی اسرای اسرائیلی در غزه هستند.
شهرک نشینان سرزمین های اشغالی در اعتراض به نتانیاهو خواستار آتش بس و آزادی اسرای اسرائیلی در غزه هستند.
شهرک نشینان سرزمین های اشغالی در اعتراض به نتانیاهو خواستار آتش بس و آزادی اسرای اسرائیلی در غزه هستند.
شهرک نشینان سرزمین های اشغالی در اعتراض به نتانیاهو خواستار آتش بس و آزادی اسرای اسرائیلی در غزه هستند.
شهرک نشینان سرزمین های اشغالی در اعتراض به نتانیاهو خواستار آتش بس و آزادی اسرای اسرائیلی در غزه هستند.
شهرک نشینان سرزمین های اشغالی در اعتراض به نتانیاهو خواستار آتش بس و آزادی اسرای اسرائیلی در غزه هستند.
شهرک نشینان سرزمین های اشغالی در اعتراض به نتانیاهو خواستار آتش بس و آزادی اسرای اسرائیلی در غزه هستند.
شهرک نشینان سرزمین های اشغالی در اعتراض به نتانیاهو خواستار آتش بس و آزادی اسرای اسرائیلی در غزه هستند.
شهرک نشینان سرزمین های اشغالی در اعتراض به نتانیاهو خواستار آتش بس و آزادی اسرای اسرائیلی در غزه هستند.
شهرک نشینان سرزمین های اشغالی در اعتراض به نتانیاهو خواستار آتش بس و آزادی اسرای اسرائیلی در غزه هستند.
شهرک نشینان سرزمین های اشغالی در اعتراض به نتانیاهو خواستار آتش بس و آزادی اسرای اسرائیلی در غزه هستند.
شهرک‌نشینان صهیونیست علیه نتانیاهو
شهرک‌نشینان صهیونیست علیه نتانیاهو
شهرک‌نشینان صهیونیست علیه نتانیاهو
شهرک‌نشینان صهیونیست علیه نتانیاهو
شهرک‌نشینان صهیونیست علیه نتانیاهو
منبع : خبرگزاری ايسنا