کد مطلب: 48429
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۴۱
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران گفت: این توجیه که سود وام برای کالاهای داخلی کمتر از کالای خارجی است باعث افزایش اقبال نسبت به کالاهای داخلی نخواهد شد.
 
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران گفت:  این توجیه که سود وام برای کالاهای داخلی کمتر از کالای خارجی است باعث افزایش اقبال نسبت به کالاهای داخلی نخواهد شد.

خسرو فروغان‌گران‌سایه، رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با ایران خبر، ضمن انتقاد از تخصیص وام کالا به لوازم خانگی خارجی گفت: اگر انگیزه توزیع کارت، حمایت از تولید داخلی و کمک به کارخانجات  ایرانی است، تخصیص این کارت به کالاهای خارجی ،محلی از اعراب نخواهد داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: ظاهرا این طرح با ایده و هدف اولیه آن فاصله گرفته است و نمی تواند به عنوان بسته ای برای کمک به تولید داخلی مطرح باشد.

گران سایه گفت: وقتی  همزمان و به یک میزان وام برای خرید کالاهای داخلی و خارجی در نظر می گیریم ، در واقع بازار را به سمت خرید کالای خارجی هدایت کرده ایم و در نهایت کمکی به تولید داخل نخواهد شد.

وی درباره تفاوت رقم سود بانکی وام در خرید کالای داخلی و خارجی گفت: پیش از این هم گفته ام مردم معمولا موقع خرید کالا به پولی که در دست دارند توجه می کنند و تفاوت رقم سود چندان عامل بازدارنده ای در خرید آنها نخواهد بود.