کد مطلب: 168709
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۳۳
در چهارمین هفته آبان ماه، روند بستری و فوت ناشی از کووید ۱۹ در عمده استان‌های کشور یا کاهشی بوده یا در شرایط ایستا قرار دارد. با این حال همچنان میزان شناسایی کرونا مثبت‌ها طی هفته اخیر پنج رقمی بوده و صعودهایی نیز در فوت و بستری چند استان گزارش شده است.
 

به گزارش ایران خبر، هرچند که در هفته اخیر مصادف با هفته چهارم آبان ماه، روند بستری و فوت ناشی از کووید ۱۹ در عمده استان‌های کشور نزولی شده یا در شرایطی ایستا، قرار دارد، اما با توجه به گزارش معاونت بهداشت وزارت بهداشت، در استان گیلان میزان بروز موارد بستری در بالاترین میزان نسبت به متوسط کشور بوده است. همچنین در استان کرمان افزایش موارد بستری برای دومین هفته متوالی و افزایش بارز موارد فوت گزارش شده است. در اردبیل نیز افزایش بارز موارد فوت در هفته اخیر گزارش شده است.

در عین حال بنابر اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، در هفته چهارم آبان ماه در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی، خراسان رضوی، البرز، قزوین، هرمزگان و بوشهر افزایش‌هایی در میزان فوت گزارش شده است.  

در هفته اخیر مصادف با هفته ۹۱ اپیدمی کرونا در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، ۴۱۱۹۵ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۷۲۸۹ نفر و تعداد موارد فوتی جدید در کشور ۸۳۳ نفر بوده است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

تهران

در استان تهران تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، در هفته چهارم آبان ماه، ۱۵۵۵ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۹۳۴ نفر و تعداد فوتی‌های جدید ۱۰۶ نفر بوده است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

همچنین در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان تهران کاهش نشان می‌دهد. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر نیز از متوسط کشور کمتر است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

ایلام

در این هفته روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری همچنان در بالاترین میزان نسبت به متوسط کشور بوده و میزان مرگ‌ومیر استان با تنزل، معادل متوسط کشور شده است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

آذربایجان غربی

در هفته اخیر، موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری بالاتر از متوسط کشور بوده، اما مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر شده است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

یزد

در هفته اخیر موارد بستری و فوت کاهش یافته است. میزان موارد بستری ومیزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش، اما موارد فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر بوده و میزان مرگ ومیر هم از متوسط کشور پیشی گرفته است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

سمنان

روند بستری و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری بالاتر از متوسط کشور بوده و میزان مرگ و میر استان معادل متوسط کشور است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری برای دومین هفته متوالی افزایش و موارد فوت استان افزایش بارز نشان می‌دهد. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور پیشی گرفته است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

چهارمحال بختیاری

روند بستری و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور بالاتر است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

همدان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر به حد متوسط کشور رسیده است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر کاهش روند بستری و موارد فوت استان مشاهده می‌شود. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

قزوین

موارد بستری استان کاهش، اما فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و مورتالیتی نیز از حد متوسط کشور بیشتر شده است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

لرستان

موارد بستری روند نزولی داشته و موارد فوت استان نیز ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

زنجان

در هفته اخیر ایستایی روند بستری و موارد فوت استان مشاهده می‌شود. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر رفته و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری ایستا و موارد فوت استان، افزایش بارز نشان می‌دهد. میزان بروز، کمی بیش از متوسط کشور شده و میزان مرگ و میر استان با صعود هفته اخیر از متوسط کشور پیشی گرفته است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور پایین‌تر رفته است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

مرکزی

روند بستری و موارد فوت استان در هفته اخیر کاهش نشان می‌دهند. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور شده و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر رفته است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان روندی نزولی داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

اصفهان

روند بستری و فوت استان در این هفته نزولی بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر شده، اما میزان مرگ و میر هنوز از متوسط کشور بیشتر است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

البرز

در هفته اخیر کاهش روند بستری و افزایش موارد فوت استان مشاهده می‌شود. بروز موارد بستری مختصری کمتر از متوسط کشور شده و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

مازندران

در هفته اخیر برای چندمین هفته متوالی ایستایی روند بستری و موارد فوت استان مشاهده می‌شود. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

خراسان رضوی

روند بستری چندین هفته ایستا بوده و موارد فوت افزایش نشان می‌دهد. بروز موارد بستری استان از حد متوسط کشور کمتر بوده و میزان مرگ و میر با صعود به متوسط کشور رسیده است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

گیلان

درهفته اخیر روند بستری ایستا و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری ومیزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

قم

در هفته اخیر کاهش موارد بستری و فوت استان مشاهده می‌شود. بروز موارد بستری کمی پایین‌تر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان معادل متوسط کشور است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

فارس

در این هفته موارد بستری روندی ایستا داشته است و در موارد فوت هم روند نزولی مشاهده می‌شود. میزان بروز موارد بستری از حد متوسط کشور کمتر و میزان مورتالیتی از متوسط کشور بالاتر است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

گلستان

روند بستری و فوت به مدت چندین هفته ایستا بوده است. میزان بروز بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

خوزستان

موارد بستری استان در این هفته افزایش یافته و موارد فوت روندی ایستا نشان می‌دهد. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

هرمزگان

موارد بستری و موارد فوت استان در هفته اخیر افزایش مختصری نشان می‌دهند. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر، موارد بستری استان کاهش یافته و موارد فوت ایستا بوده است. میزان بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

بوشهر

روند موارد بستری کاهش و موارد فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

منبع : خبرگزاری ايسنا