کد مطلب: 176822
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۳
کشت گل محمدی که به عنوان یک گیاه دارویی در دودانگه ساری رواج دارد. برداشت آن آغاز شده است.
 
از برداشت گل محمدی تا گلاب گیری در دودانگه
از برداشت گل محمدی تا گلاب گیری در دودانگه
از برداشت گل محمدی تا گلاب گیری در دودانگه
از برداشت گل محمدی تا گلاب گیری در دودانگه
از برداشت گل محمدی تا گلاب گیری در دودانگه
از برداشت گل محمدی تا گلاب گیری در دودانگه
از برداشت گل محمدی تا گلاب گیری در دودانگه
از برداشت گل محمدی تا گلاب گیری در دودانگه
از برداشت گل محمدی تا گلاب گیری در دودانگه
از برداشت گل محمدی تا گلاب گیری در دودانگه
از برداشت گل محمدی تا گلاب گیری در دودانگه
از برداشت گل محمدی تا گلاب گیری در دودانگه
از برداشت گل محمدی تا گلاب گیری در دودانگه
از برداشت گل محمدی تا گلاب گیری در دودانگه
از برداشت گل محمدی تا گلاب گیری در دودانگه
منبع : خبرگزاری مهر