کد مطلب: 180095
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۲۶
تیم فوتبال پرسپولیس تهران توانست با نتیجه یک بر صفر میزبان خود تیم ملوان بندرانزلی را از پیش رو بردارد.
 
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
شکست ملوان در برابر پرسپولیس تهران
منبع : خبرگزاری مهر