کد مطلب: 184148
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۵۳
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان همزمان با انتشار نخستین مجله سوره در مزار شهید در آستان امامزاده محمد (ع) و سکینه خاتون (س) کرج برگزار شد.
 
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
آئین تجلیل از خانواده شهید عجمیان
منبع : خبرگزاری مهر