کد مطلب: 184236
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۱۴
بازار صفا از بازارهای سنتی و کهن است که بخشی از خاطرات مبارزه مردم خرمشهر با تجزیه طلب‌ها را به خاطر دارد. به بهانه سوم خرداد (آزادسازی خرمشهر) قدمی در این بازار قدیمی زدیم، بازار رنگ و بوی سنتی خود را حفظ کرده و کسبه اعتقاد دارند تغییر آن‌چنانی در این بازار حاصل نشده است.
 
 
منبع : خبرگزاری مهر