کد مطلب: 185461
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۴۸
همزمان با ایام سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان، حضرت
 
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
ورود پیکر ۱۸ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
منبع : خبرگزاری مهر