کد مطلب: 129076
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۵
آخرین مرحله لیگ جاده بانوان کشور در سال ۹۷ به میزبانی هیئت دوچرخه سواری تهران در فاز ۲ پارک جنگلی چیتگر، یکشنبه ۱۲ اسفند در رشته تایم تریل بانوان برگزار شد.
 
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
مسابقه دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی‎ بانوان کشور
منبع : خبرگزاری ايسنا