کد مطلب: 129525
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۴
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره صبح روز دوشنبه ۲۰ اسفندماه با حضور سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد، حجت الاسلام خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد، آیت الله علی اکبر رشاد رئیس هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی و برخی از نظریه پرداز و اساتید حوزه علوم انسانی در دانشگاه آزاد تهران مرکز برگزار شد.
 
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
سومین کنگره نظریه پردازی، نقد و مناظره
منبع : خبرگزاری ايسنا