کد مطلب: 129935
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۲
اجرای زنده علیرضا قربانی، به مناسبت گرامیداشت نوروز باستانی، دوشنبه ۲۷ اسفند با همت شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی دانشگاه فردوسی در تالار دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم پایه برگزار شد .
 
کنسرت علیرضا قربانی در تالار دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
کنسرت علیرضا قربانی در تالار دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
کنسرت علیرضا قربانی در تالار دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
کنسرت علیرضا قربانی در تالار دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
کنسرت علیرضا قربانی در تالار دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
کنسرت علیرضا قربانی در تالار دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
کنسرت علیرضا قربانی در تالار دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
کنسرت علیرضا قربانی در تالار دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
کنسرت علیرضا قربانی در تالار دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
کنسرت علیرضا قربانی در تالار دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
منبع : خبرگزاری ايسنا