کد مطلب: 131737
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۴
 
نمایی از طلوع آفتاب و قله برفی کوه بِل از تنگ بُراق
حوضچه های نزدیک به آبشار اصلی تنگ بُراق
نمایی به سمت ورودی تنگ بُراق
مسیر رسیدن به تنگ بُراق و کوه های همچنان برفی این منطقه
یکی از زیرساخت ها تفریحی در تنگ بُراق وجود قایق های پدالی است که با استقبال کمی هم روبروست
نمای بالایی آبشار اصلی تنگ بُراق
نمایی از ورودی تنگ بُراق
روستای دژکرد نزدیک ترین روستا به منطقه تنگ بُراق است
حضور طبیعت گردان در نزدیکی سرچشمه تنگ بُراق
نمایی از حوضچه ها اصلی تنگ بُراق
پرنده های زیادی در طول رودخانه و صخره های تنگ بُراق آشیانه دارند
نزدیکی صخره و آب مناظر زیبایی را در میان تنگ بُراق ایجاد کرده است
مسیر دسترسی به تنگ بُراق
پرنده های زیادی در طول رودخانه و صخره های تنگ بُراق آشیانه دارند
مسیر رسیدن به تنگ بُراق و کوه های همچنان برفی این منطقه
سرچشمه تنگ بُراق
در مسیر رودخانه تنگ بُراق به سمت سرچشمه حوضچه های مختلفی ایجاد شده
طبیعت گردان در این منطقه شب مانی بی نظیری را تجربه می کنند
حوضچه هایی که در نزدیکی آبشار اصلی تنگ بُراق وجود دارد
نمایی به سمت ورودی تنگ بُراق
یکی از آبشار های فرعی تنگ بُراق
مسیر دسترسی به تنگ بُراق در غروب
منبع : خبرگزاری ايسنا