کد مطلب: 134224
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۵
 
نشست صمیمی پیشکسوتان ورزش ایران با سید حسن خمینی
نشست صمیمی پیشکسوتان ورزش ایران با سید حسن خمینی
نشست صمیمی پیشکسوتان ورزش ایران با سید حسن خمینی
نشست صمیمی پیشکسوتان ورزش ایران با سید حسن خمینی
بازدید سید حسن خمینی از موزه المپیک
نشست صمیمی پیشکسوتان ورزش ایران با سید حسن خمینی
حضور فرهاد مجیدی در نشست صمیمی پیشکسوتان ورزش ایران با سید حسن خمینی
منبع : خبرگزاری ايسنا