کد مطلب: 134946
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۷
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر دوشنبه ۳ تیر با حضور ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه و مسؤولین مربوطه در محل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری برگزار شد.
 
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس قوه قضاییه
منبع : خبرگزاری ايسنا