کد مطلب: 136131
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۱
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی و امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی و تعدادی از مدیران مالیاتی کشور سه شنبه ۲۵ تیر با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه دیدار کردند.
 
دیدار وزیر اقتصاد و دارایی با رییس قوه قضاییه
حجت الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه
دیدار وزیر اقتصاد و دارایی با رییس قوه قضاییه
دیدار وزیر اقتصاد و دارایی با رییس قوه قضاییه
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی
امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی و حجت الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه
حجت الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه
دیدار وزیر اقتصاد و دارایی با رییس قوه قضاییه
دیدار وزیر اقتصاد و دارایی با رییس قوه قضاییه
دیدار وزیر اقتصاد و دارایی با رییس قوه قضاییه
دیدار وزیر اقتصاد و دارایی با رییس قوه قضاییه
دیدار وزیر اقتصاد و دارایی با رییس قوه قضاییه
دیدار وزیر اقتصاد و دارایی با رییس قوه قضاییه
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی
دیدار وزیر اقتصاد و دارایی با رییس قوه قضاییه
منبع : خبرگزاری ايسنا