کد مطلب: 137050
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۵
آیین گشایش مجتمع شماره ۳۵ شورای حل اختلاف تهران (ویژه فرهنگ، هنر و رسانه) صبح امروز (سه‌شنبه۱۵ مرداد) با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، مظفری رییس شوراهای حل اختلاف کل کشور، دریانی رییس شوراهای حل اختلاف تهران در ساختمان مجتمع شماره ۲۷ حل اختلاف افتتاح به صورت نمادین برگزار شد. به گفتن مسئولین برگزار کننده این برنامه مجتمع شماره ۳۵ شورای حل اختلاف تهران (ویژه فرهنگ، هنر و رسانه) در خیابان خردمند قرار دارد.
 
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلانی و غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در افتتاح مجتمع ۳۵ شورای حل اختلاف اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه
افتتاح مجتمع ۳۵ شورای حل اختلاف اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه
افتتاح مجتمع ۳۵ شورای حل اختلاف اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلانی در افتتاح مجتمع ۳۵ شورای حل اختلاف اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه
افتتاح مجتمع ۳۵ شورای حل اختلاف اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه
افتتاح مجتمع ۳۵ شورای حل اختلاف اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه
افتتاح مجتمع ۳۵ شورای حل اختلاف اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلانی و غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در افتتاح مجتمع ۳۵ شورای حل اختلاف اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه
افتتاح مجتمع ۳۵ شورای حل اختلاف اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه
افتتاح مجتمع ۳۵ شورای حل اختلاف اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه
افتتاح نمادین مجتمع ۳۵ شورای حل اختلاف اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه در ساختمان مجتمع شماره ۲۷ حل اختلاف با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سخنگوی قوه قضاییه. به گفتن مسئولین برگزار کننده این مراسم ساختمان این مجتمع (حل اختلاف تهران ویژه فرهنگ، هنر و رسانه) در خیابان خردمند قرار دارد.
افتتاح نمادین مجتمع ۳۵ شورای حل اختلاف اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه در ساختمان مجتمع شماره ۲۷ حل اختلاف با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سخنگوی قوه قضاییه. به گفتن مسئولین برگزار کننده این مراسم ساختمان این مجتمع (حل اختلاف تهران ویژه فرهنگ، هنر و رسانه) در خیابان خردمند قرار دارد.
افتتاح مجتمع ۳۵ شورای حل اختلاف اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در افتتاح مجتمع ۳۵ شورای حل اختلاف اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلانی و غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در افتتاح مجتمع ۳۵ شورای حل اختلاف اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه
افتتاح مجتمع ۳۵ شورای حل اختلاف اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه
منبع : خبرگزاری ايسنا