کد مطلب: 138643
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۴
به مناسبت تاسوعای حسینی، مراسم عزاداری در حرمین حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) برگزار شد.
 
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در حرم حضرت معصومه(س)
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در حرم حضرت معصومه(س)
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در حرم حضرت معصومه(س)
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در حرم حضرت معصومه(س)
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در حرم حضرت معصومه(س)
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در حرم حضرت معصومه(س)
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در حرم حضرت معصومه(س)
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در حرم حضرت معصومه(س)
مراسم تاسوعای حسینی در حرم امام رضا (ع)
مراسم تاسوعای حسینی در حرم امام رضا (ع)
مراسم تاسوعای حسینی در حرم امام رضا (ع)
مراسم تاسوعای حسینی در حرم امام رضا (ع)
مراسم تاسوعای حسینی در حرم امام رضا (ع)
مراسم تاسوعای حسینی در حرم امام رضا (ع)
مراسم تاسوعای حسینی در حرم امام رضا (ع)
مراسم تاسوعای حسینی در حرم امام رضا (ع)
مراسم تاسوعای حسینی در حرم امام رضا (ع)
مراسم تاسوعای حسینی در حرم امام رضا (ع)
مراسم تاسوعای حسینی در حرم امام رضا (ع)
مراسم تاسوعای حسینی در حرم امام رضا (ع)
مراسم تاسوعای حسینی در حرم امام رضا (ع)
مراسم تاسوعای حسینی در حرم امام رضا (ع)
منبع : خبرگزاری ايسنا