کد مطلب: 138667
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۷
همزمان با عاشورای حسینی، سه شنبه ۱۹ شهریور، مراسم عزاداری در حرم شاه عبدالعظیم و محله منیریه برگزار شد.
 
عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر شاه عبدالعظیم
عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر شاه عبدالعظیم
عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر شاه عبدالعظیم
عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر شاه عبدالعظیم
عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر شاه عبدالعظیم
عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر شاه عبدالعظیم
عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر شاه عبدالعظیم
عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر شاه عبدالعظیم
عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر شاه عبدالعظیم
عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر شاه عبدالعظیم
عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر شاه عبدالعظیم
عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر شاه عبدالعظیم
عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر شاه عبدالعظیم
عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر شاه عبدالعظیم
عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر شاه عبدالعظیم
عزاداری عاشورای حسینی(ع) در خیابان خوش
عزاداری عاشورای حسینی(ع) در خیابان خوش
عزاداری عاشورای حسینی(ع) در محله منیریه
عزاداری عاشورای حسینی(ع) در خیابان خوش
عزاداری عاشورای حسینی(ع) در محله منیریه
عزاداری عاشورای حسینی(ع) در محله منیریه
عزاداری عاشورای حسینی(ع) در محله منیریه
عزاداری عاشورای حسینی(ع) در محله منیریه
عزاداری عاشورای حسینی(ع) در محله منیریه
عزاداری عاشورای حسینی(ع) در محله منیریه
عزاداری عاشورای حسینی(ع) در محله منیریه
عزاداری عاشورای حسینی(ع) در محله منیریه
عزاداری عاشورای حسینی(ع) در محله منیریه
منبع : خبرگزاری ايسنا