کد مطلب: 139576
 
تاریخ انتشار : شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۵
نشست خبری «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان، شنبه ۶ مهر ماه در محل این شورا برگزار شد.
 
نشست خبری «سخنگوی شورای نگهبان»
نشست خبری «سخنگوی شورای نگهبان»
نشست خبری «سخنگوی شورای نگهبان»
نشست خبری «سخنگوی شورای نگهبان»
نشست خبری «سخنگوی شورای نگهبان»
نشست خبری «سخنگوی شورای نگهبان»
نشست خبری «سخنگوی شورای نگهبان»
نشست خبری «سخنگوی شورای نگهبان»
نشست خبری «سخنگوی شورای نگهبان»
نشست خبری «سخنگوی شورای نگهبان»
نشست خبری «سخنگوی شورای نگهبان»
نشست خبری «سخنگوی شورای نگهبان»
نشست خبری «سخنگوی شورای نگهبان»
منبع : خبرگزاری ايسنا