کد مطلب: 141520
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۹
هجدهمین همایش دادستانی‌های سراسر کشور با حضور ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه و مسولان دستگاه قضا با عنوان تحول در دادسرا در ستاد دادگستری خراسان رضوی برگزار شد.
 
هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور
هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور
هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور
هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور
هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور
هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور
هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور
هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور
هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور
هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور
هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور
هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور
هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور
هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور
منبع : خبرگزاری ايسنا