کد مطلب: 142048
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۸
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی، یکشنبه 26 آبان، در مجتمع قضایی انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.
 
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی
منبع : خبرگزاری ايسنا