کد مطلب: 142052
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۹
جلسه علنی مجلس، صبح یکشنبه ۲۶ آبان، به ریاست علی لاریجانی برگزار شد. پیش از این، جلسه غیر علنی مجلس در خصوص قیمت جدید و سهمیه بندی بنزین با حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد و پس از آن نمایندگان با دستور کار موضوعاتی غیر از بنزین وارد جلسه علنی شدند.
 
خبرنگاران مجلس در حاشیه جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی
خبرنگاران مجلس در حاشیه جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی
خبرنگاران و تصویربرداران مجلس در حاشیه جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی
حاشیه جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
حضور عکاسان و تصویربرداران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
امضای تعدادی از نمایندگان برای انصراف از طرح سه فوریتی اصلاح قیمت بنزین - صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
پروانه سلحشوری در صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
محمدرضا تابش در صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
پروانه سلحشوری در صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
حضور خبرنگاران در صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
علی مطهری در صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
حاشیه صحن علنی مجلس - ۲۶ آبان
منبع : خبرگزاری ايسنا