کد مطلب: 142053
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۹
در جریان اعتراضات اخیر به سهمیه‌بندی و تغییر قیمت بنزین که در چند شهر صورت گرفت و امروز هم به صورت محدودتر پیگیری شده بود، عده‌ای محدود در میان تجمع‌کنندگان، به برخی بانک‌ها، پمپ‌بنزین‌ها و اموال عمومی آسیب وارد کردند. صبح امروز مقام معظم رهبری ضمن اعلام حمایت از تصمیم سران قوا در مورد بنزین، درمورد اعتراضات تاکید کردند تخریب و آتش زدن کار مردم نیست بلکه کار اشرار است و هیچ‌کس نباید به اشرار کمک کند. نمایندگان مجلس هم طرح سه‌فوریتی خود برای کاهش قیمت بنزین را لغو کردند. دستگاه‌های انتظامی و قضایی گفته‌اند خط اخلالگران از اعتراضات مردم جداست و با آنها برخورد خواهد شد.
 
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تهران
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - اصفهان
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - اصفهان
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - اصفهان
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - اصفهان
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - اصفهان
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تبریز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تبریز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - تبریز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - اهواز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - اهواز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - اهواز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - شیراز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - شیراز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - شیراز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - شیراز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - شیراز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - شیراز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - شیراز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - شیراز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - شیراز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - شیراز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - شیراز
خسارات وارده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر - شیراز
منبع : خبرگزاری ايسنا