کد مطلب: 145435
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۵
تفاهم‌نامه همکاری مشترک مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف گسترش همکاری‌های مشترک دانشی- علمی، پژوهشی- آموزشی یکشنبه ۲۰ بهمن ماه به امضا رسید.
 
امیر دریادار حبیب الله سیاری و دکتر وحید احمدی در مراسم امضای تفاهم نامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ارتش جمهوری اسلامی ایران
مهمانان حاضر در مراسم امضای تفاهم نامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ارتش جمهوری اسلامی ایران
مهمانان حاضر در مراسم امضای تفاهم نامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ارتش جمهوری اسلامی ایران
دکتر وحید احمدی رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در مراسم امضای تفاهم نامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ارتش جمهوری اسلامی ایران
امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مراسم امضای تفاهم نامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ارتش جمهوری اسلامی ایران
امیر دریادار حبیب الله سیاری و دکتر وحید احمدی در مراسم امضای تفاهم نامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ارتش جمهوری اسلامی ایران
مهمانان حاضر در مراسم امضای تفاهم نامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ارتش جمهوری اسلامی ایران
اامیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران و دکتر وحید احمدی، رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در مراسم ا مضای تفاهم نامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ارتش جمهوری اسلامی ایران
مهمانان حاضر در مراسم امضای تفاهم نامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ارتش جمهوری اسلامی ایران
امیر دریادار حبیب الله سیاری در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ارتش جمهوری اسلامی ایران
دز حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ارتش جمهوری اسلامی ایران
امیر دریادار سیاری در مراسم امضای تفاهم نامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ارتش جمهوری اسلامی ایران
امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه مراسم امضای امضای تفاهم نامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ارتش جمهوری اسلامی ایران
منبع : خبرگزاری ايسنا