کد مطلب: 145571
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۳
مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن و بزرگداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی برگزار شد.
 
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساوه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساوه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساوه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساوه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساوه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساوه
راهپیمایی 22 بهمن در اراک
راهپیمایی 22 بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساوه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساوه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساوه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساوه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساوه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساوه
راهپیمایی 22 بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی 22 بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی 22 بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در زرندیه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در زرندیه
منبع : خبرگزاری ايسنا