کد مطلب: 146244
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۱
از شامگاه ششم اسفند ماه بسته‌های بهداشتی مراقبتی در مقابل ویروس کرونا در مناطق کم برخوردار شهر قم بسته بندی و به صورت رایگان در محل ها توزیع شد. این بسته ها شامل محلول ضد عفونی کننده، ماسک و بروشور آموزشی به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا بود.
 
بسته بندی بسته‌های بهداشتی مراقبتی در قم
بسته بندی بسته‌های بهداشتی مراقبتی در قم
بسته بندی بسته‌های بهداشتی مراقبتی در قم
بسته بندی بسته‌های بهداشتی مراقبتی در قم
بسته بندی بسته‌های بهداشتی مراقبتی در قم
بسته بندی بسته‌های بهداشتی مراقبتی در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
توزیع بسته های بهداشتی - مراقبتی از کرونا در قم
منبع : خبرگزاری ايسنا