کد مطلب: 146753
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۶
خط تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست در پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان راه‌اندازی شد.
 
راه‌اندازی خط تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست در جهاد دانشگاهی خوزستان
راه‌اندازی خط تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست در جهاد دانشگاهی خوزستان
راه‌اندازی خط تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست در جهاد دانشگاهی خوزستان
راه‌اندازی خط تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست در جهاد دانشگاهی خوزستان
راه‌اندازی خط تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست در جهاد دانشگاهی خوزستان
راه‌اندازی خط تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست در جهاد دانشگاهی خوزستان
راه‌اندازی خط تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست در جهاد دانشگاهی خوزستان
راه‌اندازی خط تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست در جهاد دانشگاهی خوزستان
راه‌اندازی خط تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست در جهاد دانشگاهی خوزستان
راه‌اندازی خط تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست در جهاد دانشگاهی خوزستان
راه‌اندازی خط تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست در جهاد دانشگاهی خوزستان
راه‌اندازی خط تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست در جهاد دانشگاهی خوزستان
راه‌اندازی خط تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست در جهاد دانشگاهی خوزستان
راه‌اندازی خط تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست در جهاد دانشگاهی خوزستان
منبع : خبرگزاری ايسنا