کد مطلب: 146858
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۳
همزمان با اعلام موارد مشکوک به کرونا ویرووس،راه اندازی نخسیتن واحد تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی در بندرعباس آغاز شد که میزان سرمایه گذاری ثابت این واحد ۲۰ میلیارد ریال و خرید مواد اولیه ۶ میلیارد ریال ارزیابی شده است. این واحد با ظرفیت تولید روزانه ۶۰ هزارعدد ماسک سه لایه، یک هزار عدد لباس ضدویروس، ۵ هزار ظرف ۲۵۰ سی سی ژل ضدعفونی کننده دست و ۲۵۰۰ ظرف ۲ لیتری مایع ضدعفونی و همچنین در حال پیگیری است تا بتواند با افزایش شیفت این واحد به ۳ شیفت کاری نیاز کنونی استان هرمزگان را برطرف کند.
 
راه اندازی نخسیتن واحد تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده در بندرعباس
راه اندازی نخسیتن واحد تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده در بندرعباس
راه اندازی نخسیتن واحد تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده در بندرعباس
راه اندازی نخسیتن واحد تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده در بندرعباس
راه اندازی نخسیتن واحد تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده در بندرعباس
راه اندازی نخسیتن واحد تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده در بندرعباس
راه اندازی نخسیتن واحد تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده در بندرعباس
راه اندازی نخسیتن واحد تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده در بندرعباس
راه اندازی نخسیتن واحد تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده در بندرعباس
راه اندازی نخسیتن واحد تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده در بندرعباس
راه اندازی نخسیتن واحد تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده در بندرعباس
راه اندازی نخسیتن واحد تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده در بندرعباس
راه اندازی نخسیتن واحد تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده در بندرعباس
راه اندازی نخسیتن واحد تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده در بندرعباس
منبع : خبرگزاری ايسنا