کد مطلب: 147146
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۸
همه ساله در هفته‌های پایانی اسفندماه تب و تاب آغاز سال نو در زیر پوست شهر حس می‌شد و شلوغی خیابان‌ها به اوج خود می‌رسید به گونه‌ای که جای سوزن انداختن در معابر، مراکز خرید و بازارهای روز نبود، اما امسال در حالی به استقبال سال نو می‌رویم که کشورمان درگیر مهمانی ناخوانده‌ی چینی به نام "کرونا" است. بسیاری از شهروندان تبریزی با توجه به توصیه‌ها و نکات بهداشتی خود را قرنطینه خانگی کرده‌ و به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نمی‌شوند تا این ویروس هر چه سریعتر ریشه‌کن شود، اما هنوز هم جمعیت اندکی از مردم تبریز بی‌توجه به هشدارها، نکات بهداشتی، به زندگی عادی خود می‌پردازند.
 
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
سایه "کرونا" برسر تبریز در روزهای پایانی سال
منبع : خبرگزاری ايسنا