کد مطلب: 147158
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۲
در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و استان مرکزی و پس از تکمیل ظرفیت بیمارستان آیت‌الله خوانساری در اراک، بیمارستان‌ ولیعصر در لیست بیمارستان‌های مرجع رسیدگی به این بیماری قرار گرفت. تا یکشنبه ۲۵ اسفند، ۶۹۸ نفر در استان مرکزی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.
 
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
بیمارستان ولیعصر، خط مقدم مبارزه با «کرونا» در اراک
منبع : خبرگزاری ايسنا