کد مطلب: 147954
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۳۰
 
ورودی جنوبی پارک چیتگر در روز طبیعت
ورودی بوستان جوانمردان در روز طبیعت
بوستان جوانمردان در روز طبیعت
ورودی آبشار تهران در روز طبیعت
ورودی آبشار تهران در روز طبیعت
پارکینگ دریاچه خلیج فارس در روز طبیعت
محوطه اطراف دریاچه خلیج فارس در روز طبیعت
منطقه ۲۲ در روز طبیعت
محوطه بازی کودکان در یکی از پازک‌های منطقه ۲۲
خیابان‌های اطراف دریاچه خلیج فارس در روز طبیعت
ورودی غربی پارک چیتگر در روز طبیعت
بوستان اوستا در روز طبیعت
بوستان مریم مقدس در روز طبیعت
بوستان اوستا در روز طبیعت
بوستان اسکندری در روز طبیعت
بوستان اسکندری در روز طبیعت
بوستان هنرمندان در روز طبیعت
بوستان هنرمندان در روز طبیعت
بوستان اوستا در روز طبیعت
پلازا میدان هفت تیر در روز طبیعت
منبع : خبرگزاری ايسنا