کد مطلب: 149916
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۹
نماز عید سعید فطر یکشنبه ۴ خرداد همزمان با سراسر کشور در اراک و ساوه اقامه شد.
 
اقامه نماز عیدسعید فطر در مصلی اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مصلی اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مصلی اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مصلی اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مصلی اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مصلی اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مصلی اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مسجد الزهرا اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مسجد الزهرا اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مسجد الزهرا اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مسجد الزهرا اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مسجد الزهرا اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در آستان مقدس امامزادگان عبدالله (ع) و آمنه خاتون (س) اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در آستان مقدس امامزادگان عبدالله (ع) و آمنه خاتون (س) اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در آستان مقدس امامزادگان عبدالله (ع) و آمنه خاتون (س) اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مسجد حاج آقا صابر اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مسجد حاج آقا صابر اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مسجد حاج آقا صابر اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مسجد حاج آقا صابر اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مسجد حاج آقا صابر اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مسجد حاج آقا صابر اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مسجد حاج آقا صابر اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در مسجد حاج آقا صابر اراک
اقامه نماز عیدسعید فطر در آستان مقدس امامزاده سید اسحاق (ع) ساوه
اقامه نماز عیدسعید فطر در آستان مقدس امامزاده سید اسحاق (ع) ساوه
اقامه نماز عیدسعید فطر در آستان مقدس امامزاده سید اسحاق (ع) ساوه
اقامه نماز عیدسعید فطر در آستان مقدس امامزاده سید اسحاق (ع) ساوه
اقامه نماز عیدسعید فطر در آستان مقدس امامزاده سید اسحاق (ع) ساوه
اقامه نماز عیدسعید فطر در آستان مقدس امامزاده سید اسحاق (ع) ساوه
اقامه نماز عیدسعید فطر در آستان مقدس امامزاده سید اسحاق (ع) ساوه
اقامه نماز عیدسعید فطر در آستان مقدس امامزاده سید اسحاق (ع) ساوه
منبع : خبرگزاری ايسنا