کد مطلب: 149918
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۹
نماز عید سعید فطر همزمان با سراسر کشور با حضور گسترده مردم در همدان و قم برگزار شد.
 
اقامه نماز عید سعید فطر در همدان
اقامه نماز عید سعید فطر در همدان
اقامه نماز عید سعید فطر در همدان
اقامه نماز عید سعید فطر در همدان
اقامه نماز عید سعید فطر در همدان
اقامه نماز عید سعید فطر در همدان
اقامه نماز عید سعید فطر در همدان
اقامه نماز عید سعید فطر در همدان
اقامه نماز عید سعید فطر در همدان
اقامه نماز عید سعید فطر در همدان
اقامه نماز عید سعید فطر در همدان
اقامه نماز عید سعید فطر در همدان
اقامه نماز عید سعید فطر در همدان
اقامه نماز عید سعید فطر در همدان
اقامه نماز عید سعید فطر قم
اقامه نماز عید سعید فطر قم
اقامه نماز عید سعید فطر قم
اقامه نماز عید سعید فطر قم
اقامه نماز عید سعید فطر قم
اقامه نماز عید سعید فطر قم
اقامه نماز عید سعید فطر قم
اقامه نماز عید سعید فطر قم
اقامه نماز عید سعید فطر قم
اقامه نماز عید سعید فطر قم
اقامه نماز عید سعید فطر قم
اقامه نماز عید سعید فطر قم
اقامه نماز عید سعید فطر قم
اقامه نماز عید سعید فطر قم
منبع : خبرگزاری ايسنا