کد مطلب: 149921
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۲
نماز عید سعید فطر همزمان با سراسر کشور با حضور گسترده مردم در مشهد و شهرستان‌های خراسان رضوی برگزار شد.
 
اقامه نماز عید سعید فطر مشهد - بلوار امامت
اقامه نماز عید سعید فطر مشهد - بلوار امامت
اقامه نماز عید سعید فطر مشهد - بلوار امامت
اقامه نماز عید سعید فطر مشهد - بلوار امامت
اقامه نماز عید سعید فطر مشهد - بلوار امامت
اقامه نماز عید سعید فطر مشهد - بلوار امامت
اقامه نماز عید سعید فطر مشهد - بلوار امامت
اقامه نماز عید سعید فطر مشهد - خیابان ابوذر غفاری
اقامه نماز عید سعید فطر مشهد - خیابان ابوذر غفاری
اقامه نماز عید سعید فطر مشهد - خیابان ابوذر غفاری
اقامه نماز عید سعید فطر مشهد - خیابان ابوذر غفاری
اقامه نماز عید سعید فطر مشهد - خیابان ابوذر غفاری
اقامه نماز عید سعید فطر مشهد - خیابان ابوذر غفاری
اقامه نماز عید سعید فطر در مشهد
اقامه نماز عید سعید فطر در مشهد
اقامه نماز عید سعید فطر در مشهد
اقامه نماز عید سعید فطر در مشهد
اقامه نماز عید سعید فطر در مشهد
اقامه نماز عید سعید فطر در مشهد
اقامه نماز عید سعید فطر در مشهد
اقامه نماز عید سعید فطر در مشهد
اقامه نماز عید سعید فطر در مشهد
اقامه نماز عید سعید فطر در مشهد
اقامه نماز عید سعید فطر در مشهد
اقامه نماز عید سعید فطر در مشهد
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - تربت حیدریه
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - تربت حیدریه
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - کاشمر
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - کاشمر
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - کاشمر
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - کاشمر
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - کاشمر
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - کاشمر
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - کاشمر
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - کاشمر
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - چناران
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - چناران
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - چناران
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - چناران
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - چناران
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - چناران
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - چناران
اقامه نماز سعید فطر در خراسان رضوی - چناران
منبع : خبرگزاری ايسنا