کد مطلب: 150686
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۹
 
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
تست سرپایی کرونا در اهواز
منبع : خبرگزاری ايسنا