کد مطلب: 151148
 
تاریخ انتشار : شنبه ۷ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۱
 
بر اساس گفته مسئولان، از ۲۳ نقطه ۱۷۰ لوله فاضلاب به این رودخانه تخلیه می‌شود. همچنین تخلیه پساب‌های نیشکر و دیگر فاضلاب‌ها، موجب ورود و افزایش برخی املاح شیمیایی در کارون شده است؛ که افزایش رشد نیزارها را در این رودخانه به دنبال داشته است.
کاهش سطح آب کارون به اندازه‌ای بوده است که علاوه بر خشکی کامل رودخانه در برخی نقاط، به وجود آمدن جزیره‌های کوچک و بزرگ، تابلوهای تعیین حریم و خطر غرق شدگی که روزگاری در گوشه و کنار کارون و در پارک ساحلی نصب شده بود.
بر اساس گفته مسئولان، از ۲۳ نقطه ۱۷۰ لوله فاضلاب به این رودخانه تخلیه می‌شود. همچنین تخلیه پساب‌های نیشکر و دیگر فاضلاب‌ها، موجب ورود و افزایش برخی املاح شیمیایی در کارون شده است؛ که افزایش رشد نیزارها را در این رودخانه به دنبال داشته است.
کارون روزگاری یکی از پر آب ترین رود های کشور بوده است که اخیرا درسطح آن خشکی های زیادی بوجود آمده است.
کارون بی جان
به دلیل کاهش آب رودخانه ی کارون خشکی های بسیار از دل آن بیرون زده است.
سطح آب کارون به دلیل انتقال آب و عدم مدیریت آب کاهش چشم گیری داشته است.
ماهیگیری یکی از تفریحات و راه‌های کسب درامد برخی اهوازی ها است که به علت کم آبی رونق خود را ازدست داده است.
سطح آب کارون به دلیل انتقال آب و عدم مدیریت آب کاهش چشم گیری داشته است.
کارون روزگاری یکی از پر آب ترین رود های کشور بوده است.
خشکسالی ،کم آبی و انتقال آب کارون بستر این رود را افزایش داده است. با کم شدن آب کارون، نیزارها فرصتی برای رشد پیدا کرده‌اند.
آلودگی های برخی فعالیت های صنعتی که در حاشیه کارون فعالیت دارند مستقیما به این رود می ریزند.
خشکسالی ها و انتقال آب کارون در سالهای اخیر چهره کارون را تغییر داده است.
سطح آب کارون به دلیل انتقال آب و عدم مدیریت آب کاهش چشم گیری داشته بطوری که جزیره‌های کوچک و بزرگ در آن بوجود آمده است.
فاضلاب شهری از ۲۳ نقطه و ۱۷۰ لوله به رودخانه کارون تخلیه می‌شوند.
با کم شدن آب در برخی نقاط کارون جزیره‌های کوچک و بزرگ بوجود آمده است. کارون روزگاری یکی از پر آب ترین رود‌های کشور بود.
با کم شدن آب در برخی نقاط کارون جزیره‌های کوچک و بزرگ بوجود آمده است. کارون روزگاری یکی از پر آب ترین رود‌های کشور بود.
ماهیگیری یکی از تفریحات و راه‌های کسب درامد برخی اهوازی ها است که به علت کم آبی رونق خود را ازدست داده است. با خشک شدن کارون رونق این شغل کاهش پیدا کرده است.
با کم شدن آب در برخی نقاط کارون جزیره‌های کوچک و بزرگ بوجود آمده است. کارون روزگاری یکی از پر آب ترین رود‌های کشور بود.
در سالهای اخیر تعدادی رستوران و کافه در بستر رودخانه کارون تاسیس شده است.
فاضلاب شهری از ۲۳ نقطه و ۱۷۰ لوله به رودخانه کارون تخلیه می‌شوند.
فاضلاب های بسیاری به کارون میریزند.
فاضلاب شهری از ۲۳ نقطه و ۱۷۰ لوله به رودخانه کارون تخلیه می‌شوند.
فاضلاب شهری از ۲۳ نقطه و ۱۷۰ لوله به رودخانه کارون تخلیه می‌شوند.
کارون روزگاری یکی از پر آب ترین رود های کشور بوده است که اخیرا درسطح آن خشکی های زیادی بوجود آمده است.
با کم شدن آب در برخی نقاط کارون جزیره‌های کوچک و بزرگ بوجود آمده است. کارون روزگاری یکی از پر آب ترین رود‌های کشور بود.
خشکسالی ،کم آبی و انتقال آب کارون بستر این رود را افزایش داده است. با کم شدن آب کارون، نیزارها فرصتی برای رشد پیدا کرده‌اند.
خشکسالی ،کم آبی و انتقال آب کارون بستر این رود را افزایش داده است. با کم شدن آب کارون، نیزارها فرصتی برای رشد پیدا کرده‌اند.
منبع : خبرگزاری ايسنا