کد مطلب: 151454
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۰
با افزایش مجدد آمار تلفات و مبتلایان کرونا در کشور، از یکشنبه ۱۵ تیر استفاده از ماسک بعنوان یکی از اصول اولیه مقابله با بیماری کرونا در کشور اجباری شد؛ با توجه به بررسی‌هایی که تاکنون در دنیا انجام شده و با توجه به شیوه انتقال ویروس، استفاده از ماسک یکی از موثرترین و ارزان قیمت‌ترین راه‌های پیشگیری از انتقال ویروس است؛ به طوری که اگر دو نفر از ماسک استفاده کنند، حتی اگر یکی از آنها مبتلا باشد و در برابر فردی قرار بگیرد که سالم است، بسته به نوع ماسک می‌تواند بین ۸۵ تا ۹۵ درصد محافظت انجام دهد.
 
دومین روز طرح ماسک اجباری در اراک- بازار سرپوشیده
دومین روز طرح ماسک اجباری در اراک- بازار سرپوشیده
دومین روز طرح ماسک اجباری در اراک- بازار سرپوشیده
دومین روز طرح ماسک اجباری در اراک- خیابان سهام‌السطان
دومین روز طرح ماسک اجباری در اراک- خیابان سهام‌السطان
دومین روز طرح ماسک اجباری در اراک- خیابان امام خمینی (ره)
دومین روز طرح ماسک اجباری در اراک- بازار سرپوشیده
دومین روز طرح ماسک اجباری در اراک- خیابان امام خمینی (ره)
دومین روز طرح ماسک اجباری در اراک- پاساژ طباییان
دومین روز طرح ماسک اجباری در اراک- خیابان امام خمینی (ره)
دومین روز طرح ماسک اجباری در اراک- پاساژ اتحاد
دومین روز طرح ماسک اجباری در اراک- پاساژ اتحاد
دومین روز طرح ماسک اجباری در اراک- خیابان امام خمینی (ره)
اولین روز طرح ماسک اجباری در اراک- میدان شهدا
اولین روز طرح ماسک اجباری در اراک- بازار اراک
اولین روز طرح ماسک اجباری در اراک- خیابان مخابرات
اولین روز طرح ماسک اجباری در اراک
اولین روز طرح ماسک اجباری در اراک
اولین روز طرح ماسک اجباری در اراک- میدان شهدا
اولین روز طرح ماسک اجباری در اراک- میدان شهدا
اولین روز طرح ماسک اجباری در اراک
اولین روز طرح ماسک اجباری در اراک
اولین روز طرح ماسک اجباری در اراک- بازار اراک
اولین روز طرح ماسک اجباری در اراک- میدان شهدا
اولین روز طرح ماسک اجباری در اراک- بازار اراک
اولین روز طرح ماسک اجباری در اراک- خیابان شهید بهشتی
منبع : خبرگزاری ايسنا