کد مطلب: 151515
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۲
آزمون‌های آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی، استخدامی سازمان ثبت اسناد، املاک کشور و صنایع شیر ایران، جمعه ۲۰ تیرماه با حضور ۵۰ هزار داوطلب در ۱۳۰ حوزه کل کشور برگزار شد. به دلیل شیوع ویروس کرونا، برای برگزاری این آزمون، از ستاد ملی مبارزه با کرونا مجوز دریافت شده و در تعیین جایگاه داوطلبان، فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت شده است. تصاویر این گزارش، مربوط به برگزاری این آزمون در دانشگاه امیرکبیر تهران است.
 
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
آزمون استخدامی -دانشگاه امیرکبیر
خروج داوطلبان پس از پایان آزمون -دانشگاه امیرکبیر
خروج داوطلبان پس از پایان آزمون -دانشگاه امیرکبیر
خروج داوطلبان پس از پایان آزمون -دانشگاه امیرکبیر
خانواده داوطلبان در انتظار پایان آزمون- دانشگاه امیرکبیر
خانواده داوطلبان در انتظار پایان آزمون -دانشگاه امیرکبیر
منبع : خبرگزاری ايسنا