کد مطلب: 151665
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۴۵
آیین رونمایی از ۴۰ دستگاه خودروی ویژه حمل زباله‌های بیمارستانی با هدف جمع آوری بهداشتی پسماندهای عفونی و بیمارستانی،با حضور پیروز حناچی، شهردار تهران و علیرضا زالی، رییس ستاد مقابله با کرونا در تهران، یکشنبه ۲۳ تیر ماه در محل شهرداری تهران برگزار شد.
 
رونمایی از ۴۰ دستگاه جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی
رونمایی از ۴۰ دستگاه جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی
رونمایی از ۴۰ دستگاه جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی
رونمایی از ۴۰ دستگاه جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی
پیروز حناچی شهردار تهران و علیرضا زالی رییس ستاد مقابله با کرونا در تهران در مراسم رونمایی از ۴۰ دستگاه جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی
رونمایی از ۴۰ دستگاه جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی
رونمایی از ۴۰ دستگاه جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی
رونمایی از ۴۰ دستگاه جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی
رونمایی از ۴۰ دستگاه جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی
پیروز حناچی شهردار تهران در جمع خبرنگاران
رونمایی از ۴۰ دستگاه جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی
پیروز حناچی شهردار تهران و علیرضا زالی رییس ستاد مقابله با کرونا در تهران در مراسم رونمایی از ۴۰ دستگاه جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی
پیروز حناچی شهردار تهران در رونمایی از ۴۰ دستگاه جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی
رونمایی از ۴۰ دستگاه جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی
منبع : خبرگزاری ايسنا